Lloyd's List is part of the Business Intelligence Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC's registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726.

UsernamePublicRestriction

Register

Training Services

Sweden

Chalmers University of Technology

Merchant Marine Academy, P O Box 8873, S-412 96 Gothenburg, Sweden

+46 31 7721 000 | petra.ljung@chalmers.se

www.chalmers.se

Det Norske Veritas A/S

Hemvarnsgatan 9, Solna, 17106 Stockholm, Sweden

+46 8 5879 4000 | skmmaritime@dnv.com

www.detnorskeveritas.se

Det Norske Veritas A/S

Stockholm, Sweden

+46 8 657 4530

www.dnv.com

Det Norske Veritas A/S

Vikingsgatan 3, SE-411 04 Gothenburg, Sweden

+46 31 727 6400 | gothmaritime@dnv.com

www.dnv.com

Det Norske Veritas A/S

Nordenskioldsgatan 13, SE-211 19 Malmo, Sweden

+46 40 690 4800 | mlmmaritime@dnv.com

www.dnv.com

Kalmar Maritime Academy (Sjobefalssolan)

Sjofartshogskolan, 391 82 Kalmar, Sweden

+46 480 497614 | kma@hik.se

www.sb.hik.se

Landsort Maritime Training AB

Landsort, 149 95 Nynashamn, Sweden

+46 8 52034040 | office@landsort-maritime.com

www.landsort-maritime.com

Maritime Education Sweden AB

P O Box 24135, Banergatan 37, 104 51 Stockholm, Sweden

+46 8 6710960

www.maritime.se

MariTrain AB

Haga Ostergata 22, 413 01 Gothenburg, Sweden

+46 31 131250 | info@maritrain.se

www.maritrain.se

Sandevarn & Son Shipping Consultants AB, J.A.

P O Box 90, 741 22 Knivsta, Sweden

+46 18 342062 | jasonarne@uppsala.mail.telia.com

www.algonet.se/~jasonulf/

1 2 Next >

Page 1 of 2

Listing 1 - 10 of 17